Home / Uncategorized (page 20)

Uncategorized

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN – TÀI LIỆU CHO SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN LÀM KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG I: HÀNH CHÍNH Họ & Tên BN:……………………… ( viết in hoa)          Tuổi: Giới:……………………………… Khoa :………………………. Số buồng: ………………………..Số giường:……………………….. Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….. Ngày vào viện: ……h……ngày…….tháng ……năm………….. Chẩn đoán điều trị: ………………………………………………………………………………………. Chăm …

Read More »