Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

Nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng của Thuỵ Điển là một cung điện gỗ tuyệt đẹp mang tên Breidablick. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Magnus Isæus và xây dựng vào năm 1880, Breidablick được lấy cảm hứng từ nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt là Gustavian cùng với những điểm nhấn quý tộc như cầu thang xoắn ốc và đèn chùm tinh thể lung linh. Giờ đây, cung điện đã trở thành một ốc đảo yên bình với đầy đủ trang thiết bị cho một cuộc sống xa hoa, hiện đại.

fba4cbebb32f44e2c2d64d2233262ad7 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

0f2cbff958fcefb16c9bf2095c6f6542 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

6a3501da662c7bd70d6cda1ee93364b9 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

8f4f22a82a081434aa0ffbf4ab18988b Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

38b41709a41951e11990e13d9e001a19 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

48e3a592b7de08945492f95088ee2074 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

81e68869c3f9b8e11fe8a2dbe1bdee00 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

295bcd7e1569c84c8c9d9576e646fb52 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

48469c60fc2357f36105db489a5d959b Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

64398e4bf6a9f509c0c13fdacf9144cb Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

369291 a Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

b7f28b2fdd5c84fdb514564242b4e122 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

b09e3f3746cbee3a0c32352fc33afb6c Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

cf933c8df6a900375082732848119148 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

de0ef4ed8dc0a642138aa3d08f5ac039 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

ec8bbc2a135cd351adbdcc01c20f37e8 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

f4c649fc1ec929d53404b01029f509a2 Cung điện gỗ tuyệt đẹp nằm trên một con dốc đứng nhìn ra hồ Lake Mälaren thơ mộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *