Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan này là một trong những điểm đến thu hút nhiều khách du lịch mỗi năm. Chính Robert Bailey Interiors đã hòa quyện những chi tiết thiết kế đương đại tạo nên không gian sống hiền hòa & thư thái cho mọi thành viên trong gia đình.

ffc2b5ff790a2f60a927917c369b1ee6 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

16c75828cb532d67f38f73ec8a2eb818 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

48c60597a0636497b54712e70e402255 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

50a76ea0b3fd59aa061271cd1d30a434 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

95d5dc67639058d135d326407b31e5d6 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

355f0e24c4c71367e393950dacce0c5e Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

377fb1611d5c78a350139b2fc82a8321 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

791e9f2dd5b857f8700c74f49644413d Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

0867aecb9e25440b6334393e42bd655b Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

929c10e533bd779396b0d88d1d9f1824 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

8972ec65cad4ea4159719c067c6bd76b Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

32609a4df9b5adacf1542f71f951da2c Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

373232 a Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

651152f29aae5f77e83697fcaefcb49c Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

f0b8fa6283fd658ed783f9281dd3ce39 Ngôi nhà đáng yêu nằm bên hồ Lake Okanagan do Robert Bailey Interiors thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *