Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi này được Nico van der Meulen thiết kế như một resort xa hoa thu nhỏ, giúp mang đến những phút giây thư thái cho chủ nhân của nó.

f4c3058e16f4e788dbc6ea6824c89116 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

f429b11033f40d3cce7ce37ffa590171 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

1eb3394209f6297e940b397fc9b0d916 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

4ca239455536b929eeea83ddd2467ecc Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

4cfed42c0983f1d6f829aa489387cb46 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

05e905b376ce5368c7f9b18a9194b948 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

6fbd9e6666cba953e9e954c7ea028902 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

14cc80982a7ee4dbb7af9219a3d0e96d Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

32eebe05aa767356a231290ff97bf724 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

49f5eb6ed3c7ca3ab56d5ab1323618cd Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

0211f593c693b95596de720bdfba102b Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

4079e9cfdbbb65451029c061bc52932b Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

6305cd2b9b74ed51f350ffa1fa6601b3 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

67297de73f6fef9deb9129b4d1fe16f6 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

133672c6ca5b7f0ed01c8ce75e7aace9 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

373235 a Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

963060e7ae3fd83b52b7b4622f6355b5 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

77498946e27015df918875555575cd89 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

bf4473f50da0bf7bd73648fd6fda8e92 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

c153f689ab72f843835622559671ae92 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

e5193f53cc923659eb0574a6f71d6c63 Ngôi nhà sang trọng với khu vườn xinh xắn, hồ bơi long lanh nằm tại Nam Phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *